Podpora

Kryptografická architektura, FAQ, dokumentace

Často kladené dotazy (FAQ)

Obecné

Kdo je autorem aplikace

Autorem aplikace a držitelem veškerých práv je společnost OKsystem a.s.

Čím se Babelnet podstatně liší od konkurenčních produktů?

 • Babelnet je primárně určen k zabezpečení komunikace pomocí silné kryptografie, ne pouze k poskytnutí komunikace zdánlivě zdarma
 • Babelnet Pro je navržen a vytvořen pro firemní prostředí a použití, umožňuje synchronizaci účtů s firemním LDAP adresářem, integraci s firemními aplikacemi a multifunkčními zařízeními.
 • Kompletní infrastruktura je v provozu a správě firmy, případně v cloudu pod přímou správou firemních správců.
 • Každý uživatel může mít více zařízení (PC, mobilní telefon, tablet…), odchozí i příchozí komunikace je synchronizována na všech těchto zařízeních.

Jaká mobilní zařízení jsou podporována?

iPhone s iOS 7.0 a vyšší, Android 2.2 a vyšší a BlackBerry 10.0 a vyšší.

Jsou podporovány počítače PC s Windows a Mac?

Je k dispozici klient Babelnet pro PC s Windows 7 a vyšší a Babelnet pro macOS 10.11 a vyšší.

Jaký je obchodní model

Babelnet Pro je komerční produkt, zákazníci nakupují licence a podporu. Celý produkt je vlastněn a provozován zákazníkem, neobsahuje tudíž skryté financování prostřednictvím reklamy, nebo využívání jakýchkoli informací o uživatelích a jejich datech.

Bezpečnost

Jak spolehlivě chrání Babelnet data?

Babelnet využívá šifrování mezi koncovými body přenosu, kontroluje integritu zašifrovaných zpráv a zajišťuje bezpečnou správu klíčů. Žádný server se neúčastní šifrování komunikace, žádné přenášené zprávy a dokumenty nezůstávají trvale uloženy na serveru a nevyužívá se žádný server třetí strany pro uložení a přenos dat.

Může firemní server Babelnet číst mé zprávy?

Ne, zprávy jsou zašifrovány na vašem zařízení a dešifrovány až na zařízení příjemce.

Jsou zprávy šifrovány i při uložení na mém zařízení?

Ano, všechny zprávy jsou uloženy zašifrované v prostředí aplikace Babelnet. Zprávy se dočasně rozšifrují pouze po zadání hesla Babelnet a rozšifrování klíče zařízení.

Jak jsou chráněny zašifrované zprávy v případě ztráty nebo zcizení zařízení?

Všechny uložené zprávy jsou šifrovány aplikací a hlavní šifrovací klíč zařízení je chráněn kvalitním uživatelským heslem aplikace Babelnet. Na platformě iOS je navíc použita systémová podpora šifrování dat a databáze. Mobilní zařízení nesmí mít aplikován jailbreak nebo root, je nezbytné používat kvalitní uživatelské heslo a je doporučené aktivovat možnost smazání zařízení na dálku.

Může být má komunikace sledována?

Babelnet zajišťuje ochranu privátnosti a obchodního tajemství při mobilní komunikaci ve firmách, se zákazníky a partnery. Neskrývá skutečnost, že šifrovaná komunikace mezi zařízeními proběhla.

Obsahuje Babelnet skrytá zadní vrátka pro rozšifrování komunikace?

Nic takového není možné. Celá infrastruktura je v prostředí zákazníka a ani jeho správce, ani poskytovatel aplikace nemá přístup ke kryptografickým klíčům, které vznikají a jsou uloženy pouze na zařízeních jednotlivých uživatelů.

Jak je Babelnet integrován s firemními adresářovými službami?

Babelnet server importuje účty uživatelů a jejich telefonní čísla z firemního LDAP adresáře, například z Active Directory. Vytvoření a správa uživatelů Babelnet je díky tomu značně zjednodušena. Babelnet server následně umožňuje synchronizovat změny účtů z LDAP (vytvoření, změnu, smazání).

Používání Babelnet

Proč bych si měl již od začátku zvolit heslo pro Babelnet?

Všechny zprávy a dokumenty v aplikaci Babelnet jsou zašifrovány právě tímto heslem. V případě, že se váš telefon dostane do nepovolaných rukou (ztráta, krádež, nebo když telefon necháte bez dozoru), vaše data a veškerá komunikace budou bez znalosti hesla nepřístupné.

Heslo by mělo být dostatečně silné, například minimálně 12 alfanumerických znaků a odolné proti slovníkovému útoku.

Heslo je nutné vždy zadat při startu aplikace. V případě mobilních zařízení lze povolit odemčení běžící aplikace Babelnet pomocí numerického PIN, nebo otisku prstu (pokud to podporuje příslušné mobilní zařízení). Protože je PIN či otisk slabší ochrana než heslo, po několika špatných zadáních PIN se Babelnet automaticky uzamkne heslem.

Ověřovací kódy nejsou stejné - co mám dělat?

Jsou zde dvě možnosti, proč se tak stalo.

První, pravděpodobnější důvod je, že příslušná protistrana má nový Diffie-Hellman klíčový pár, nejčastěji po reinstalaci aplikace. Nový klíč se automaticky synchronizuje a starý klíč se zneplatní synchronizaci, která je automaticky prováděna v určitých časových intervalech; synchronizaci se serverem můžete v aplikaci též vyvolat ručně z menu nastavení serveru.

Druhá možnost je, že někdo napadl server a snaží se vás odposlouchávat pomocí techniky man-in-the-middle. – více se můžete dozvědět zde: Man-in-the-middle útok. V tomto případě je nutné kontaktovat správce serveru.

Co znamená oznámení „Byly přidány další části zprávy“?

Pokud jsou odesílány zprávy prostřednictvím SMS, mohou být rozděleny do dvou nebo více částí. Pokud k tomuto dojde, prostě jenom poklepejte na odkaz v každé zprávě SMS zvlášť – pokud tak učiníte (je jedno v jakém pořadí), rozdělené zprávy budou Babelnetem rozšifrovány.

Zprávu jsem vymazal, ale chtěl bych si ji znovu přečíst, jde to?

Smazané zprávy jsou permanentně vymazány pouze na tom zařízení uživatele, kde byly smazány. Pokud má uživatel více zařízení, zpráva smazaná na jednom zařízení není automaticky smazána na ostatních zařízeních.

Pokud byla zpráva přijata ve formě zašifrované SMS a pokud nedošlo k vymazání daného kontaktu z aplikace Babelnet, můžete zprávu obnovit poklepáním na již přijatou zašifrovanou SMS.

Proč se mi v konverzaci zobrazují tlačítka Přidat a Blokovat?

Jedná se o konverzaci s kontaktem, který nemáte ve vašem adresáři. Jako ochrana před nevyžádanými zprávami od neznámých lidí je potřeba, abyste si každý nový kontakt, který vám pošle zprávu, přidali do svého adresáře a tím potvrdili, že od něj zprávy chcete dále přijímat. Pokud od tohoto kontaktu zprávy dostávat nechcete, zvolte možnost zablokovat.

Jak zablokovat kontakt?

Kontakt, který chcete zablokovat, najděte ve svém adresáři, zobrazte jeho detail a pak vyberte možnost Zablokovat. Blokované kontakty lze kdykoli odblokovat přes nastavení aplikace, část Blokované kontakty.

Proč nemohu psát do konverzace?

Do konverzace není možné posílat zprávy, pokud mezi příjemci konverzace je nějaký kontakt, který máte blokovaný. Pro pokračování v konverzaci buď kontakt odblokujte, nebo ho odstraňte z příjemců konverzace.

Proč se u některých zpráv zobrazují varovná znamení (vykřičníky)?

Pokud zpráva nebyla některým z příjemců doručena, je u ní zobrazeno varování. Bližší informace o tom, komu zpráva přišla nebo nepřišla získáte po zobrazení detailu dané zprávy.

Zapomněl jsem své heslo do Babelnetu – mohu stále vidět své zprávy?

Toto není možné. Vaše soukromé zprávy v aplikaci Babelnet jsou chráněny šifrováním pro případ, kdy se telefon ocitne v nepovolaných rukou. Jedinou možností pro rozšifrování zpráv je zadání hesla zařízení.

Zapomněl jsem své heslo do Babelnetu – je možné heslo nějak obnovit?

Toto není možné. Vaše heslo není nikde uloženo z důvodu ochrany údajů uložených v aplikaci není obnova hesla podporována. Jedinou cestou jak dál používat Babelnet je kompletně celou aplikaci přeinstalovat a znovu se pak zaregistrovat k serveru pod svým účtem. Dojde tak ale ke ztrátě všech dat uložených v aplikaci.

Co se stane při smazání serveru?

Server a všechny kontakty z něj jsou smazány z vašeho zařízení. Konverzace v zařízení zůstanou, ale kontakty v nich jsou označené jako DELETED. Pokud se znovu přihlásíte na stejný server, původní kontakty se s novými – ačkoli stejnými – nespojí a zůstanou ve stavu s označením DELETED. Jedná se o bezpečnostní opatření.

Proč u některých kontaktů vidím pouze adresu (Babelnet jméno) a ne jejich jméno?

Tyto kontakty jsou nedostupné nebo byly na serveru smazány. Pokud budou na serveru obnoveny nebo se stanou znovu dostupnými, budou informace o nich znovu zobrazeny.

Co dělat, když se SSL certifikát v administrátorské konzoli tváří jako nedůvěryhodný?

Zde si stáhněte kořenový certifikát pro Babelnet a nainstalujte jej jako důvěryhodný.

Otisk certifikátu SHA-1: 6068AF9D C73F9683 5CF18618 71128521 8CBBD612

Co znamená termín "Platnost zprávy":

Platnost zprávy nastavuje čas, po který se Babelnet pokusí Vaši zprávu doručit. Tento čas se začíná počítat v momentu odeslání zprávy. Pokud zpráva není včas doručena, je smazána a budete informován, že zpráva nebyla doručena.

Co znamená termín "Automatické smazání":

Funkce umožňuje nastavit čas, za který se Vaše zpráva automaticky smaže ze všech zařízení adresáta. Odpočet začíná v momeně přečtení zprávy.

Varování

Varování KontaktX má od 12.3.2016 nový klíč

Varování se vyskytuje v konverzaci, kde některý z kontaktů změnil svůj klíč. Změna klíče je nejčastěji vyvolána přeinstalováním nebo výměnou zařízení. Je vhodné danou osobu kontaktovat a ověřit si, zdali došlo opravdu k přeinstalování nebo výměně zařízení. Pokud ne, kontaktujte neprodleně správce serveru.

Varování Uživatel si pravděpodobně přeinstaloval zařízení

Varování se vyskytuje v konverzaci, kde některý z kontaktů má přerušenou číselnou řadu zpráv. To se nejčastěji stává při přeinstalování nebo výměně zařízení s tím, že si uživatel přenesl svůj klíč. Je vhodné danou osobu kontaktovat a ověřit si, zdali došlo opravdu k přeinstalování nebo výměně zařízení s přenesením klíče. Pokud ne, kontaktujte neprodleně správce serveru.

Varování Chyba při přenosu dat

Při zobrazení této chyby prosím neprodleně kontaktujte správce vašeho serveru, může se jednat o útok na server Babelnet.

Řešení problémů

Při vypnuté aplikaci se nezobrazuje nová zpráva.

Android

Tato chyba se vyskytuje pouze u Androidu od některých výrobců (např. Huawei a Xiaomi). Důvodem chyby je snaha výrobců telefonu o větší výdrž baterie. U Androidu od těchto developerů musíte aplikaci Babelnet přidat do seznamu chráněných aplikací.

 • Huawei

  Tento seznam naleznete u Huawei mobilních telefonů v:
  Nastavení -> Rozšířená nastavení -> Správce baterie -> Chráněné aplikace. Zde zapnout Babelnet jako chráněnou aplikaci
  (Settings -> Advanced Settings -> Battery Manager -> Protected Apps)

 • Xiaomi

  1) Settings -> Manage Apps' Battery Usage -> Choose Apps.
  2) Settings -> App Notifications

Problém s kontakty nebo psaním zpráv.

Všechny platformy

V aplikaci Babelnet jděte do Nastavení -> Nastavení serveru -> Vyberte server a v dolní části zvolte reset dat. Tímto se kompletně synchronizuje server s aplikací.

Zapomenuté heslo.

V případě že zapomenete heslo do aplikace Babelnet, není možné toto heslo obnovit. Je nutné smazat veškerá data a aplikaci znovu zaregistrovat.
UPOZORNĚNÍ: uvedenými postupy ztratíte na konkrétním zařízení veškerá data (konverzace, zprávy, drafty a přílohy).

Android/iOS

Odinstalujte a znovu nainstalujte Babelnet.

Windows desktop

Smažte složku "BabelBE", kterou naleznete v %appdata%. %appdata% se většinou nalézají ve složce "C:\Users\current_user\AppData\Roaming\".

Mac OS X

Smažte databázi "sms.sqlite", kterou naleznete v /users/current_user/Library/Containers/cz.oksystem.babel-osx/Data/Documents/. V terminalu můžete zadat: rm -f /users/current_user/Library/Containers/cz.oksystem.babel-osx/Data/Documents/sms.sqlite a zaměnit current_user Vašim vlastním účtem.

Ke stažení

Uživatelské příručky

Android Windows iOS OSX

Software

Mobilní zařízení

iOS Android

Stolní počítače a laptopy

Mac Windows desktop

Dokumenty

White Paper Brožura
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním těchto stránek s tím souhlasíte.